Mijn rechtsbijstand

Waarom juridische bijstand?

Heel eenvoudig… In onze snel evoluerende en steeds complexere leefwereld groeit ook de kans om vroeg of laat in één of ander geschil verwikkeld te raken. Niemand is er vrij van… Dan is het belangrijk over de juiste informatie te beschikken en op professionele steun te kunnen rekenen, zonder dat u hierbij zelf moet opdraaien voor kosten van advocaten en experten.

De basis van de verzekering “rechtsbijstand” bestaat erin uw belangen te verdedigen (strafrechtelijke verdediging) en schadevergoeding te bekomen bij een aansprakelijke tegenpartij (burgerlijk verhaal), naar aanleiding van een gebeurtenis tijdens uw bedrijfsactiviteiten of een voorval met uw motorrijtuig.

Optionele waarborgen

Aanvullend kan u voor tal van andere risico’s uw juridische bijstand laten verzekeren. Enkele voorbeelden :

  • conflicten met concurrenten
  • conflicten met de overheid
  • conflicten met leveranciers
  • conflicten met klanten
  • conflicten met werknemers

 

Waarom een onafhankelijke rechtsbijstand?

Alle verzekeraars bieden bij de gewone verzekering een aanvullende waarborg rechtsbijstand aan. Waarom dan nog opteren voor een afzonderlijke rechtsbijstand? Het omgekeerde is echter waar!

Indien dezelfe verzekeraar zowel de basisverzekering als de rechtsbijstand waarborgt, kunnen er wel eens belangenconflicten ontstaan. Stel dat de verzekeraar een volgens u te lage vergoeding uitkeert na bijvoorbeeld een schade in omnium of een schadegeval in brand. Dan zal u de rechtsbijstand moeten aanspreken bij diezelfde verzekeraar waarmee u in conflict ligt. Dat rijmt dus niet.  Bovendien zijn de waarborgen en de tussenkomst per waarborg in een aanvullende rechtsbijstand meestal geringer. Bijvoorbeeld, dikwijls voorziet de rechtsbijstand als aanvullende waarborg niet in een voorschotregeling.

Maar is een afzonderlijke rechtsbijstand dan niet duurder? Niet noodzakelijk. Het groeperen van uw rechtsbijstandwaarborgen in één contract heeft als voordeel dat meer waarborgen en ruimere dekkingen worden gecreëerd, en dit tegen een heel concurrentiële premie. Zo is het perfect mogelijk dat u beter bent verzekerd en minder moet betalen via een afzonderlijke onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraar.

Wekken wij uw interesse op?