Mijn personeel

Verzekering arbeidsongevallen wettelijk verplicht!

U bent wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor uw werknemers. Deze verzekering voorziet een schadevergoeding wanneer één van uw werknemers slachtoffer wordt van een ongeval, tijdens het werk, of tijdens de weg van of naar het werk.

Maak uzelf extra aantrekkelijk op de arbeidsmarkt!

Loonsverhogingen worden altijd geapprecieerd door uw werknemers, maar het moet gezegd dat de kostprijs van een loonsverhoging voor u als ondernemer heel hoog ligt, en dat er voor de werknemer uiteindelijk niet veel meer overblijft. Dankzij tal van interessante verzekeringen kunt u nochtans uw werknemers een extralegaal voordeel bieden, tegen een voor de onderneming aanvaardbare prijs. Door op een creatieve manier om te gaan met uw loonbeleid, kan u zichzelf aldus onderscheiden op de arbeidsmarkt. Hieronder kan u enkele voorbeelden terugvinden die kunnen bijdragen tot werving, motivatie en retentie van uw personeel.

Uitbreiding polis arbeidsongevallen

De vergoeding op basis van de polis Arbeidsongevallen is beperkt tot het wettelijk plafond. Met de formule ‘Excedent Wet’ kunt u voor uw werknemers de lonen boven het wettelijk plafond gaan verzekeren.

Het is ook mogelijk om ongevallen van werknemers niet enkel tijdens het werk, maar tevens tijdens hun privé-leven te verzekeren, zodat zij een “24h/24-dekking” genieten voor eventuele ongevallen.

Collectieve hospitalisatieverzekering

Voor u als werkgever ligt de kostprijs lager dan die van een loonsverhoging. Voor de werknemer ligt het financiële voordeel hoger dan een loonsverhoging. Bovendien kunnen uw werknemers, onder bepaalde omstandigheden, aansluiten zonder enige medische verplichtingen, wat bij het onderschrijven van een individuele hospitalisatieverzekering niet het geval zou zijn.  Een “collectieve hospitalisatieverzekering” is bijgevolg voor beide partijen een interessante oplossing in kader van loonoptimalisatie.

Collectieve verzekering pensioenopbouw

Door de pensioenproblematiek worden ook uw werknemers er zich steeds meer van bewust dat zij naast het wettelijk pensioen ook zelf aan pensioenopbouw zullen moeten doen. U kan hierin tegemoet komen met een “groepsverzekering” die voor uw werknemers reeds een aanvullend pensioen voorziet. Bovendien levert dit voor uw werknemers bijna drie keer meer op dan een loonsverhoging, terwijl de financiële inspanning voor u gelijk blijft!

Andere collectieve verzekeringen

Doorheen de actieve loopbaan komen uw werknemers voor heel wat (financiële) risico’ s te staan. Ze kopen een huis, een wagen, krijgen een gezin en nog zoveel meer. U kan hetgeen uw werknemers hebben opgebouwd mee helpen beschermen, door te voorzien in een “arbeidsongeschiktheidsrente“, voor als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, en een “kapitaal overlijden“, zodat het gezin niet volledig in de kou blijft staan. Ook hier is het financiële resultaat meer interessant in vergelijking met een loonsverhoging.

Wekken wij uw interesse op?