Mijn patrimonium

De brandverzekering

Uw handelszaak is een vertrouwde plaats waar uw klanten steeds terecht kunnen? Uw magazijn is een onmisbare sleutel tijdens uw productieproces? Uw werkmaterieel is van onschatbare waarde tijdens uw dagdagelijkse activiteiten? In dit geval kan u best een brandverzekering afsluiten, voor uw onroerende en roerende goederen, die voor u van belang zijn. Zoniet loopt u het risico dat al uw inspanningen en investeringen van de ene dag op de andere in rook opgaan.

Optionele waarborgen

Afhankelijk van uw activiteiten kan er een noodzaak bestaan om specifieke risico’ s te gaan verzekeren. Hieronder kan u enkele voorbeelden terugvinden :

  • schade aan koopwaar
  • schade aan electronica
  • wedersamenstellingskosten van data en software
  • bedrijfsschade (immateriële gevolgschade)
  • machinebreuk
  • diefstal
  • geldverzekering
  • onrechtstreekse verliezen

De brandverzekering voor mede-eigenaars (blokpolis)

Bent u mede-eigenaar, syndicus of voorzitter van de raad van mede-eigendom van uw building? U wilt er dus voor zorgen dat het vastgoed steeds in perfecte staat verkeert. U bent op zoek naar de verzekering die het beste aan uw verwachtingen beantwoordt op het vlak van dekking, plafonds … en tarief! Samen met u speuren wij de verzekeringsmarkt af, op zoek naar de formule die het best beantwoordt aan uw behoeften en die van uw mede-eigenaars.

De ABR-verzekering

U wenst een eigen woonst op te trekken, u bent bouwheer of u bent aannemer?

Tijdens de uitvoering van deze werken word je zonder twijfel blootgesteld aan heel wat risico’s, met potentieel ernstige financiële verliezen en vertraging van de werken tot gevolg! U als “bouwheer” of “(hoofd)aannemer” bent dan ook meestal de grootste gedupeerde. De praktijk heeft reeds genoegzaam bewezen dat het onbegonnen werk is om tussen de de verschillende partijen de verantwoordelijke van het ongeval, het schadegeval of de vernieling aan te duiden. Bij constructie- of afwerkingsfouten, of bij beschadiging van een partij bouwmaterialen of installaties, wordt de verantwoordelijkheid vaak afgewimpeld van de één op de ander. Voorbeelden van jarenlange discussies met vertraging en zelfs stopzetting van de werkzaamheden, met alle gevolgen vandien, zijn legio.

Dankzij de verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” kunnen de werken worden voortgezet zonder dat de aansprakelijkheid van een partij moet worden vastgesteld. Zo kan u op deze alle-risicoverzekering (alles is verzekerd behalve hetgeen expliciet is uitgesloten) een beroep doen om een schadevergoeding te verkrijgen, om een constructie te doen afbreken, om de nodige herstellingen te laten uitvoeren, om vernielde materialen te laten vervangen en meer…

Bovendien kan u zich via deze polis niet enkel voor eigen schade indekken, maar ook een uitbreiding vragen voor materiële en lichamelijke schade die aan derden wordt veroorzaakt, naar aanleiding van de verzekerde werken…

Wekken wij uw interesse op?