Mijn woning(en)

De brandverzekering

Eigenaar of huurder… het verzekeren van de risico’s “brand gebouw” en “brand inhoud” is in alle gevallen echt onmisbaar, en in sommige gevallen tevens verplicht. Vandaag spreken we echter beter van een woningverzekering, eerder dan een brandverzekering. Naast brand worden in de brandpolis immers tal van andere risico’s verzekerd, zoals waterschade, stormschade, hagelschade, glasbraak, vandalisme, (poging tot) inbraak, natuurrampen en nog veel meer. De brandverzekering is dan ook het instrument bij uitstek om uw woning en de inboedel te beschermen voor onvoorziene gebeurtenissen. De verzekeraars leggen in de brandverzekering elk hun eigen accenten, veelal gebundeld in verschillende formules. Daardoor kunnen de waarborgen tussen verschillende brandverzekeringen sterk uiteenlopen. Onze taak bestaat er dan ook in, afhankelijk van uw woning en uw specifieke wensen en behoeften,  de juiste verzekeraar voor u te vinden.

De diefstalverzekering

Steeds meer worden er in ons land woningdiefstallen gepleegd. Gelukkig is in de meeste brandpolissen de onroerende inbraakschade (een beschadigde voordeur, een ingeslagen ruit…)  standaard verzekerd. Wenst u ook uw inhoud te vrijwaren voor een (poging tot) diefstal, dan is dit mogelijk door aanvullend de waarborg “diefstal inhoud” te onderschrijven in de brandverzekering.

woninginbraken per jaar

Onrechtstreekse verliezen

Als er zich een verzekerd schadegeval voordoet, kan het zijn dat er diverse uitgaven worden gemaakt die normaal gezien niet ten laste worden genomen door de verzekeraar (telefoon-, postzegel-, verplaatsingskosten…). Deze onrechtstreekse verliezen kunnen worden forfaitair mee worden verzekerd ten belope van een bepaald percentage van de contractueel verschuldigde vergoeding door de verzekeraar.

De ABR-verzekering

Zoals elke Belg bent u  geboren met een baksteen in de maag. Op een dag beslist u dan ook de grootste investering van uw leven te verwezenlijken, namelijk het optrekken van uw eigen woonst… U laat een architectenplan opstellen. Daarna probeert u zoveel mogelijk zelf te doen. Gelukkig kan u hierbij rekenen op de hulp van familie en vrienden. Desondanks laat u toch enkele werken uitbesteden door aannemers met kennis van zaken…

Tijdens de uitvoering van deze werken word je zonder twijfel blootgesteld aan heel wat risico’s, met potentieel ernstige financiële verliezen en vertraging van de werken tot gevolg! U als “bouwheer” bent dan ook meestal de grootste gedupeerde. De praktijk heeft reeds genoegzaam bewezen dat het onbegonnen werk is om tussen de de verschillende partijen de verantwoordelijke van het ongeval, het schadegeval of de vernieling aan te duiden. Bij constructie- of afwerkingsfouten, of bij beschadiging van een partij bouwmaterialen of installaties, wordt de verantwoordelijkheid vaak afgewimpeld van de één op de ander. Voorbeelden van jarenlange discussies met vertraging en zelfs stopzetting van de werkzaamheden, met alle gevolgen vandien, zijn legio.

Dankzij de verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” kunnen de werken worden voortgezet zonder dat de aansprakelijkheid van een partij moet worden vastgesteld. Zo kan u op deze alle-risicoverzekering (alles is verzekerd behalve hetgeen expliciet is uitgesloten) een beroep doen om een schadevergoeding te verkrijgen, om een constructie te doen afbreken, om de nodige herstellingen te laten uitvoeren, om vernielde materialen te laten vervangen en meer…

Bovendien kan u zich via deze polis niet enkel voor eigen schade indekken, maar ook een uitbreiding vragen voor materiële en lichamelijke schade die aan derden wordt veroorzaakt, naar aanleiding van de verzekerde werken…

Wekken wij uw interesse op?