Mijn vrije tijd

U gaat (vaak) op reis?

Uw reis is een uniek moment waarnaar u uitkijkt. Misschien heeft uw persoonlijke ervaring u reeds geleerd dat dit niet altijd een feilloos verloop kent. Een ongeval of pech stelt zich vaker dan  verhoopt. De problemen die erbij komen zijn meestal een heikel punt, ook in het binnenland, maar zeker in het buitenland. Met een “reisverzekering” kan u dit moment beschermen. Wenst u ook uw voertuig(en) te verzekeren tegen pech, eventueel gedurende het hele jaar, zowel op binnenlandse of buitenlandse wegen? Geen probleem! Een bijstandverzekering kunnen wij immers, naar uw voorkeur, op maat afleveren.

U doet (vaak) aan sport?

Mensen verzekeren hun auto en hun woning. Die zien ze dagelijks staan en hebben veel geld gekost. Maar zichzelf verzekeren ze soms niet, hoewel ze eigenlijk onbetaalbaar zijn. Een hosptialisatieverzekering hebt u allicht, maar soms beginnen de kosten pas op te lopen na de hospitalisatie. Als u en/of uw gezin (gevaarlijke) sporten beoefent, hebt u er dan ook alle belang bij om zich hiervoor te verzekeren door middel van een “ongevallenverzekering“.

Uw boot goed verzekerd?

Kleine bootjes worden meestal standaard verzekerd via uw familiale verzekering. Overschrijdt uw zeilboot een bepaald gewicht of uw motorboot een bepaald vermogen, dan zal hiervoor een afzonderlijke verzekering “BA pleziervoertuigen” moeten worden onderschreven. Principieel bestaat er geen wettelijke verplichting tot het sluiten van deze verzekering, maar het is wel een vereiste om een vlaggenbrief te verkrijgen. Al bij al valt het aan te raden om de boot minstens in deze dekking te voorzien, daar de schade dikwijls buitenproportioneel hoog ligt in verhouding tot de aanleiding ervan.

De aankoop van een zeil- of motorboot is meestal geen kleine investering. Om die investering veilig te stellen, kan u aanvullend een “alle-risicoverzekering” onderschrijven, waarin alles is verzekerd, behalve hetgeen expliciet is uitgesloten, de omnium van de pleziervaartuigen dus.

Net zoals bij een autoverzekering sluit u best ook de waarborg “rechtsbijstand” af. Zo kan u in hoofdzaak bij de verdediging van uw belangen en het bekomen van een schadevergoeding altijd genieten van juridische bijstand met kennis van zaken.

Verplichte verzekering voor verenigingen en evenementen!

U richt een sportclub op of engageert zich voor de organisatie van een locaal evenement.  Ook tijdens deze activiteiten is een ongeluk snel gebeurd. Daarom is het belangrijk om voldoende verzekerd te zijn. Om vrijwilligers extra te beschermen, zijn bepaalde organisaties sinds 1 januari 2007 verplicht om een verzekering “BA vereninging” of  “BA evenementen” af te sluiten voor hun vrijwilligers. Behalve bij een licht repetitieve fout, een zware fout of bedrog kan de vrijwilliger niet meer aansprakelijk gesteld worden, maar wel de organisatie natuurlijk…

Verplichte verzekering voor jagers!

Wenst u in uw vrije tijd soms deel te nemen aan jachtpartijen, dan zal u eerst aan enkele verplichtingen moeten voldoen, waaronder het afsluiten van de verplichte verzekering “BA jager/schutter“. Gaat u een stapje verder, door zelf jachtpartijen te organiseren, dan zal u, vergelijkbaar met andere evenementen, verplicht een verzekering “BA organisator van jachtpartijen” moeten afsluiten. De organisator van een jachtpartij is immers aansprakelijk voor ieder gebrek in de organisatie. Stelt u bij het evenement tevens tegen betaling een jachtopziener aan, dan zal u hiervoor een verplichte verzekering “arbeidsongevallen” moeten onderschrijven.

Ander risico te verzekeren?

Hebt u een speciaal risico waarvoor de courante verzekeringen niet direct een oplossing kunnen bieden? Contacteer ons

Wekken wij uw interesse op?