Mijn voertuig(en)

De verplichte BA-verzekering

De waarborg “BA motorvoertuigen” dekt zowel de materiële als de lichamelijke schade die u met uw voertuig veroorzaakt  aan derden. Vaak is de banaliteit van het ongeval niet in proportie met de schade die hieruit resulteert. Om slachtoffers voor de aanzienlijke gevolgen van een verkeersongeluk te beschermen, werd deze verzekering dan ook terecht wettelijk verplicht gemaakt voor iedereen die over een voertuig beschikt. Vroeger bestond er voor alle verzekeraars een uniform Bonus-Malus systeem. Om de concurrentie op de verzekeringsmarkt te versterken kan elke verzekeraar nu vrij haar tarief bepalen. Ons doel bestaat er dan ook in de concurrentie te laten spelen en op zoek te gaan naar de verzekeraar die het best bij u past.

het aantal ongevallen in fout per dag

gemiddelde kostprijs van een ongeval in fout

%

ongevallen met lichamelijke schade

gemiddelde kostprijs van een ongeval in fout met gewonden

Voertuig verzekerd?

Als u de schade aan uw eigen voertuig wilt verzekeren, neemt u een “Omniumverzekering“. Hierbij hebt u twee opties. De “mini omnium” waarborgt de risico’s “brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanrijding met dieren”. Bij de “full omnium” wordt de schade aan uw eigen voertuig verzekerd, ook als u aansprakelijk bent voor het ongeval of als er geen gekende tegenpartij is. Een louter premievergelijk is bij het inschatten van deze verzekering niet aan de orde. De premie is immers voor een groot deel afhankelijk van de diverse bestanddelen die een omniumwaarborg aanbelangen.

Bestuurder verzekerd?

De “BA auto” vergoedt alle slachtoffers van een auto-ongeval, behalve de bestuurder. Die heeft immers niet de hoedanigheid van zwakke weggebruiker. Ofwel is de bestuurder in fout, en heeft die dus op geen enkele vergoeding recht. Ofwel is hij in recht, en zal zijn vergoeding qua snelheid en omvang afhangen van de houding van de tegenpartij. Het doel van een “Bestuurdersverzekering” is de bestuurder te vergoeden (geheel of gedeeltelijk) voor de lichamelijke letsels die hij bij een verkeersongeval als bestuurder oploopt, ongeacht of hij in recht dan wel in fout is. Zo kan u vermijden dat u bij lichamelijke schade na een ongeval ook nog eens voor de financiële gevolgen moet opdraaien.

Rechtsbijstand

De verzekering “Rechtsbijstand” verleent in essentie juridische bijstand bij een geschil naar aanleiding van een schadegeval waarbij uw voertuig betrokken was of in het kader van strafrechterlijke verdediging. Om eventuele belangenconflicten met uw BA-verzekeraar te vermijden, raden wij steeds om deze verzekering te onderschrijven bij een derde verzekeraar, gespecialiseerd in deze materie. Voor meer info, ga naar “Mijn rechtsbijstand.”

Bijstand

De waarborg “Bijstand” verzorgt hulp als u onderweg of op reis, met pech of een ongeval geconfronteerd wordt, gewond raakt of ziek wordt op verplaatsing. Deze waarborg kan eventueel aanvullend verzekerd worden in uw autoverzekering. Hiervoor bestaan echter ook gespecialiseerde reisbijstandverzekeraars. Zij kunnen de ideale bijstandsformule samenstellen die perfect beantwoordt aan de reële behoefte van u of uw gezin.

Wekken wij uw interesse op?