Mijn pensioen

Problematiek van het wettelijk pensioen

Na uw actief beroepsleven, wilt u uiteraard uw levensstandaard op peil houden en zonder financiële zorgen van het leven genieten. Allicht hebt u nog tal van plannen die u vroeger hebt uitgesteld, maar nu snel wilt realiseren. Bovendien wilt u er ook voor zorgen dat uw gezin voldoende sterk staat indien u vroegtijdig zou overlijden. Gelukkig voorziet de overheid in een “wettelijk pensioen“. Bij een vroegtijdig overlijden, kent zij in een aantal situaties ook een “overlevingspensioen” toe. De overheid zorgt dus voor een vervangingsinkomen. Maar, of deze wettelijke voorzieningen nog voldoende zijn in deze tijd, dat is de problematiek die iedereen bezighoudt.

De “pensioenproblematiek” leeft in België meer dan ooit. Lange tijd werd het wettelijk pensioen beschouwd als een volwaardig inkomen om de levensstandaard ook na het einde van de actieve loopbaan op peil te houden. Jammer genoeg moeten we echter vandaag vaststellen dat het wettelijk pensioen meer en meer evolueert naar een basisuitkering.

Meer en meer mensen beginnen dan ook te beseffen dat het wettelijk pensioen via de overheid, niet meer zal volstaan om hun huidige levensstandaard te behouden. Een voorbeeldje om deze problematiek te duiden: het gemiddeld pensioen in 2012 bedraagt 1.119 EUR per maand, terwijl de kostprijs van een plaats in een rusthuis gemiddeld 1.500 EUR per maand is. We zijn nu in het jaar 2015 en intussen is de situatie zeker nog niet verbeterd. Zo geraakt een gepensioneerde al snel in de problemen natuurlijk.

Voor meer informatie in verband met het wettelijk pensioen en het overlevingspensioen,  neem eens een kijkje op “mypension.be“.

Dit bedrag krijgt een gepensioneerde werknemer gemiddeld bruto per maand

Hebt u al een pensioenplan?

Wij wijzen u erop dat een berekening van uw toekomstig wettelijk pensioen op huidig moment een beetje voorbarig is, daar uw toekomstig wettelijk pensioen lang nog niet zeker is. Op dit moment laat de overheid na een oplossing te vinden voor de problematiek. Daarbij komt nog dat de historische aangelegde reserves voor eventuele tekortkomingen in de pensioenvoorziening quasi nihil zijn. Hoe uw toekomstig pensioen er later uit zal zien, zal bijgevolg meer en meer afhankelijk zijn van uw eigen spaarinspanningen.

De overheid deelt deze mening en beloont de eigen spaarinspanningen door fiscale voordelen op “pensioensparen” en “lange-termijnsparen” toe te kennen. Fiscaal optimaliseren” is dus de eerste stap, maar de hoofdzaak blijft dat u uiteindelijk over voldoende inkomen zal kunnen beschikken, eens u met pensioen gaat.

Een fiscaal pensioenspaarcontract afsluiten, daar denk je best eens goed over na. Deze worden namelijk via tal van formules aangeboden op de financiële markt, met verschil in garanties, rendementen, kosten, risico’s, taxatie op eindleeftijd en nog veel meer. Wij verlenen graag onze diensten om met u op zoek te gaan naar de oplossing die het best aansluit bij uw noden. Alvast een tip : laat u niet vangen door een mooi aanbod met hoge toekomstige rendementen, want deze zijn immers meestal niet gegarandeerd. Niemand kan trouwens in de toekomst kijken. Meer zelfs, een product dat een aanzienlijk rendement voorspelt, duidt vooral aan dat met uw spaargelden grote risico’ s zullen worden genomen, zonder enige kapitaalbescherming.

Het bepalen van het pensioen dat u zal nodig hebben, alsook welke spaarinspanningen u zal moeten doen om dit bijeen te krijgen, is geen gemakkelijke opgave. Om uw effectieve pensioenbehoefte, alsook de spaarinspanningen die hiervoor nodig zijn, op een correcte manier te bepalen, kan u rekenen op onze hulp. Wij stellen graag met u een “pensioenplan” op.

meer dan 2,5 miljoen Belgen sparen reeds via een individuele verzekering met fiscaal voordeel

U gaat of bent met pensioen?

Belangrijk is het dan om uw spaargelden zo goed mogelijk te beheren, zodat u er zelf zo lang mogelijk van kan genieten, en er eventueel iets overblijft als ruggesteun  voor de kinderen. Dit kan allemaal berekend worden in een “rentenierplan“.

Stel u wenst maandelijks een bepaalde som geld op te nemen,  dan kunnen wij bepalen hoe lang u deze som kan blijven opvragen, en hoeveel er eventueel zal overblijven voor de kinderen. Het omgekeerde is ook mogelijk. Stel u wenst dat bij uw overlijden een bepaalde som zeker niet wordt opgeslorpt, dan kunnen wij uw periodieke opnames hierop afstemmen. Wij kunnen afhankelijk van uw noden een plan opstellen dat aansluit bij uw uiterlijke wensen en dit doorheen de tijd zonder problemen voor u aanpassen.

Wekken wij uw interesse op?