Mijn gezin en gezondheid

De familiale verzekering

Wanneer u tijdens uw privé activiteiten schade veroorzaakt aan derden, dan zult u die schade moeten vergoeden. Bovendien bent u niet alleen aansprakelijk voor de schade die u zelf veroorzaakt, maar ook voor die van de personen waarvoor u instaat zoals de kinderen, de poetsvrouw, de babysit,… tot zelfs voor schade aangericht door uw huisdieren of voor schade die wordt veroorzaakt door (on)roerende goederen die u gebruikt in uw privé-leven. De “familiale verzekering“, ook wel BA gezin of BA privé-leven genoemd, biedt hiervoor de correcte oplossing.

meer dan 4 miljoen actieve familiale verzekeringen in België

gemiddelde kostprijs van een schadegeval gedekt door de familiale verzekering

%

meer dan 85% van de Belgische gezinnen hebben een familiale verzekering

de verplichte minimale dekking voor lichamelijke schade

Hospitalisatie verzekerd?

Eén op vijf mensen heeft jaarlijks te maken met een ziekenhuisopname ingevolge ziekte of ongeval. Het ziekenfonds vergoedt een deel van de kosten voor geneeskundige verzorging, maar het bedrag dat u zelf nog moet betalen, kan flink oplopen. Ook stijgen elk jaar opnieuw de kosten voor gezondheidszorg… Bovendien is het belangrijk om op jonge leeftijd te beginnen met een “hospitalisatieverzekering“, want de premie is immers afgestemd op de instapleeftijd. Bovendien vermijdt je eventuele uitsluitingen naar aanleiding van een schadegeval, eens het contract is afgesloten.

Al eens gedacht aan een wachtpolis?

U heeft reeds een hospitalisatie via uw werk? Goed zo! Maar wat daarna? U verandert van werk, wordt ontslagen, gaat met (brug)pensioen, een faillissement… In veel van deze gevallen zal u dan zelf een individuele hospitalisatieverzekering moeten afsluiten, maar omdat de premie is afgestemd op de instapleeftijd, kan het afsluiten van dergelijke polis onbetaalbaar of onmogelijk worden. De “wachtpolis” zorgt ervoor dat u, wanneer u niet langer in dienst bent bij uw werkgever, deze verzekering persoonlijk kunt voortzetten zonder dat de premies verhogen en zonder medische formaliteiten.

 

Voor ongevallen verzekerd?

Mensen verzekeren hun auto en hun woning. Die zien ze dagelijks staan en hebben veel geld gekost. Maar zichzelf verzekeren ze soms niet, hoewel ze eigenlijk onbetaalbaar zijn. U valt van de trap, het dak, de ladder, glijdt uit in de douche of op straat, u valt met uw fiets… Een hosptialisatieverzekering hebt u allicht, maar wat na de hopsitalisatie? Dit risico kan voor u en uw gezin worden ingedekt  door middel van een “ongevallenverzekering“,  bij deelname aan het verkeer, of bij uitbreiding voor alle activiteiten in het privé-leven.

Voor inkomensverlies verzekerd?

Een ongeval of eventueel een langdurige ziekte, kunnen niet in het minst een impact hebben op uw inkomen. Als u gedurende een lange periode niet meer kunt werken, heeft dit immers ernstig inkomensverlies tot gevolg. De verzekering “gewaarborgd inkomen” biedt u tijdens deze periode een aanvullend inkomen bovenop de tussenkomst van het RIZIV. Zo kunt u bijvoorbeeld toch uw lening nog blijven afbetalen of extra (personeels)kosten dekken.

Uw huispersoneel verzekerd?

De poetsvrouw valt van de trap, de tuinman bezeert zijn hand bij het snoeien van de haag, de babysit wordt op weg naar huis aangereden… Ook uw huispersoneel kan het slachtoffer zijn van een ongeval. Of u nu een fout begaat of niet, u bent altijd aansprakelijk en dus gehouden tot volledige schadevergoeding. Niet enkel voor ongevallen tijdens het werk, maar ook voor ongevallen  tijdens de weg die het huispersoneel aflegt naar uw huis en terug. De verzekering “Arbeidsongevallen huispersoneel” is tevens wettelijk verplicht! Bij niet-verzekering kunnen bijgevolg boetes en strafbepalingen worden opgelegd.  Dus als u het huispersoneel, zelfs al is het een occasionele babysit, niet verzekert, kan u tot buitenproportionele financiële verrassingen komen te staan.

De Schuldsaldoverzekering

Bij een overlijden kunnen uw uitstaande leningen een groot probleem vormen voor uw nabestaanden. De “schulsaldoverzekering” vermijdt dat uw gezin niet enkel een lid verliest, maar daarenboven alles wat jullie samen hebben opgebouwd, niet in het minst een eigen woning.

De uitvaartverzekering

Alles wordt jaar na jaar duurder, ook een uitvaart. Studies wijzen uit dat in 2025 een doorsnee uitvaart zo’n 6.400 € kost en tegen 2040 zelfs 13.500 tot 21.500 €. Door het afsluiten van een “uitvaartverzekering” neemt u uw partner, kinderen en famillie een grote zorg uit handen. Zo moeten ze naast hun verdriet niet ook nog eens de financiële en praktische lasten van uw uitvaart dragen.

Sparen voor de (klein)kinderen

Er bestaan verschillende soepele oplossingen voor u als ouder of grootouder om de financiële toekomst van uw (klein)kinderen te verzekeren door een spaarcentje voor hen opzij te zetten, in de vorm van een “kinderspaarplan“. Het loont immers de moeite om hier al vroeg mee te beginnen. Door middel van periodieke stortingen krijgt u al snel een aanzienlijk bedrag bij elkaar gespaard, de ideale aanmoediging voor een zelfbewuste jongvolwassene die zelfstandig de uitdaging van het leven wil aangaan.

Wekken wij uw interesse op?